maandag 30 december 2013

Onderwijshuisvesting

Onderzoek naar huisvesting van het onderwijs uitgesteld.

Tot ontsteltenis van Gemeente Belangen Koggenland heeft het college besloten de beslissing voor de huisvesting van het basis onderwijs in Avenhorn voor de Ieveling en de Overhaal, wederom uit te stellen, nu naar januari 2014.

In het begin van dit jaar zou men eerst voor de zomer, daarna definitief voor het eind van 2013 met een voorstel komen wat de uiteindelijke visie wordt voor deze verouderde en voor nieuwbouw in aanmerking komende scholen. Echter is er volgens GBK geen duidelijke steekhoudende argumenten dit wederom uitgesteld. Redenen die zijn aangedragen waren A) het teruglopende aantallen leerlingen B) de vertraging van de bouw van de brede school in Ursem en C) de financiele consequenties.
Wat bullit A betreft, is dit een trend waar rekening mee gehouden kan worden en waar je in de toekomstvisie mee moet nemen dat de Jozef school over 15 jaar ook aan vernieuwing toe is. Voor de vertraging van de bouw in Ursem is vanuit  de GBK helemaal geen steun te vinden. juist door het stilliggen van dat project had men meer in de ontwikkeling van de brede school in Avenhorn kunnen investeren. En met de financieen moet je duidelijke zijn; een nieuwe school gaat weer 50 jaar mee en wordt aan huidige en nieuwe normen van duurzaamheid gerealiseerd. Renoveren van de oude scholen kunnen misschien wat voordeliger zijn, maar het gegeven blijft dat de locatie ver en zeer decentraal ligt ten opzichte van de doelgroep van jonge gezinnen die wonen en komen te wonen in de nieuwe wijken. Ook de beoordeling van de Grosthuizer school voor de komende jaren dient hierbij mee genomen te worden.

De opmerking van de wethouder dat er ‘zaken’ met de overkoepelende besturen wordt gedaan, respecteren wij, echter praten wij hier over onze eigen inwoners en de omgeving waar Koggenland zich mee onderscheidt voor de vestigende nieuwe inwoners. De directeuren van deze scholen weten wat er in de omgeving van het kind leeft en zijn eigenlijk belangrijker dan de overkoepelende organisatie die alleen denkt aan de in standhouding van de locaties.
Al met al een vertraging waar men niet vrolijk van wordt en nijgt naar het tactisch verschuiven van de verantwoordelijkheid met betrekking tot de verkiezingen. Wat GBK betreft, blijft het doel om de brede school te realiseren op de Buitenroede, in de kom van de beide kernen.

Wordt vervolgt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten