woensdag 7 oktober 2015

Zanduitloop.

Is het een paardenbak of uitloop voor paarden op zand?
In de raadsvergadering van 7 september werden deze begrippen belicht.
Dit daar de Fam. Koopman uit Spierdijk geconfronteerd zijn op een onduidelijke omschrijving in de verordening voor paardenbakken, welke de raad in het verleden heeft aangenomen. Gezien wat er op die locatie aanwezig is, kunnen we niet spreken over een paardenbak zoals die in Koggenland veelal voorkomt. De gemeente heeft volgens de verordening gehandhaafd, maar dat stuit op flinke tegenstand.

Bij het aannemen van een verordening, is het voor de raadsleden, die niet over de vergaande kennis beschikken over dit onderwerp, ondoenlijk te weten wanneer de implementatie van de verordening zijn doel voorbij schiet en de gevolgen daarvan pas in een later stadium naar voren komen.

In Juni heeft Gemeente Belangen Koggenland samen de Oke partij hier al een motie ‘vreemd van de dag’ ingediend, echter is de meerderheid tegen geweest. Ondanks dat er in het vragenhalf uur daarvoor, door een van de coalitiepartijen  ook al hun zorg is geuit.
Bij de eerst volgende gelegenheid bij de raad in september, is deze motie opnieuw ingebracht met een duidelijke motivatie verwerkt.

Echter is deze ervaren als te ver gaand voor de coalitie CDA, VVD en WK, welke zelf met een motie voor de dag kwamen, welke de intenties van de herziening niet zo duidelijk geformuleerd had als die van GBK en Oke. Het lijkt erop dat een goed initiatief dat aangenomen wordt, afhangt van wie het indient en er ondertekend heeft.

Uiteindelijk is het noodzaak om deze verordening opnieuw tegen het licht te houden en het proces voor dwangsommen uit te stellen, waardoor de motie unaniem is aangenomen.  


Geen opmerkingen:

Een reactie posten